Rodný list orla skalného

Orol skalný – AQUILA CHRYSAETOS

Čeľaď: jastrabovité Accipitridae, Rad: sokolotvaré Falconiformes

_DSC8019Patrí medzi vrcholových predátorov. Orol skalný je jedným z 10 druhov orlov vo svete. Na Slovensku hniezdia ešte ďalšie 3 druhy a to orol kráľovský Aquila heliaca, orol krikľavý Aquila pomarina, orol malý Hieraetus pennatus a ďalšie 2 druhy sa nepravidelne vyskytujú (orol stepný Aquila rapax a orol hrubozobý Aquila clanga).

Orol skalný je najväčším predstaviteľom rodu. Samec váži od 3 do 4,5 kg a oveľa väčšia samica od 3,5 do 6,5 kg. Rozpätie krídiel majú od 190 do 240 cm. Dĺžka tela je 75 až 90 cm.

Poznávanie v prírode

Je to mohutný tmavohnedý dravec so zlatožltým perím na temeni hlavy. Chvost je dlhý, dospelé jedince ho majú hnedosivý, mladé pri koreni biely. Biela farba sa u mláďat vyskytuje aj v krídlach. Zobák je čiernosivý, hákovitý a veľmi ostrý. Silné nohy má orol zarastené perím až po prsty. Hlas mláďat znie ako kiak – kiak, hlas dospelých orlov je kli – kli – kli a je výrazne hlbší.
Napriek svojej enormnej veľkosti sa orol skalný zdá byť často menší a môže tak dôjsť k zámene s našim najrozšírenejším dravcom myšiakom lesným. V skutočnosti však myšiak dosahuje iba polovicu veľkosti orla.
Typická silueta orla skalného