Projekt Spolupráca záchranných staníc v oblasti biodiverzity a ekovýchovy

Partneri projektu:

  • Občianske združenie Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu, vzniklo s cieľom rozvíjať aktivity súvisiace s ochranou prírody a environmentálnou výchovou predovšetkým v regióne Kysúc. K aktivitám združenia patrí ochrana a výskum prírody a voľne žijúcich živočíchovz, ekovýchova, tvorba náučných chodníkov. Na Projekte sa ako Partner projektu podieľa na monitoringu orla skalného na severnom Slovensku, manažmente jeho populácie a odbere druhých mláďat.
  • Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je záchrana živočíchov z voľnej prírody, ich rehabilitácia a návrat do prírody, a tiež environmentálna výchova, najmä v súvislosti so záchranou živočíchov.
    V rámci Projektu sa ako Hlavný partner podieľa na starostlivosti o mláďatá orlov skalných, a najmä na návrate sov plamienky driemavej a kuvika plačlivého na severné Slovensko.
  • Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně prevádzkuje záchrannú stanicu v Bartošovicích na Moravě, ktorá sa venuje záchrane zranených, či inak hendikepovaných voľne žijúcich živočíchov, ich liečeniu a vypusteniu do voľnej prírody, a to najmä v Moravskosliezskom kraji. Okrem toho vo vlastnom návštevníckom stredisku Domu přírody Poodrií ponúka ekovýchovné programy. V rámci Projektu ako Hlavný cezhraničný partner pripravuje na vypustenie do prírody mláďatá orlov skalných zo Slovenska a mláďatá sov z vlastného chovu.