Výskyt na Slovensku

Výskyt orla skalného na Slovensku

V súčasnosti sa orol skalný vyskytuje hlavne v horských oblastiach Karpát od nadmorskej výšky 800 m.

Hlavnými územiami s jeho výskytom sú: Malá a Veľká Fatra, Orava, Chočské vrchy, Západné, Vysoké a Belianske Tatry, Nízke Tatry, Slovenské rudohorie, Pieniny, Levočské vrchy, Muránska planina, Čergov, Spišská Magura.

Vo východných Karpatoch sa na 35 % priestoru Karpát vyskytuje približne polovica karpatskej populácie, na jeden pár pripadá 200 – 250 km2. V Slovenskej časti Západných Karpát pripadá na 1 pár 120-150 km2.

U nás monitorujeme približne 100 párov orla skalného a celková početnosť populácie sa odhaduje na 200-250 jedincov.

Výskyt orla skalného na Slovensku

Rozsiahle priestory orlom skalným najviac vyhovujú

Rozsiahle priestory orlom skalným najviac vyhovujú