Prirodzené straty

Okrem strát, ktoré orlom spôsobujú svojou činnosťou ľudia, aj samotná príroda má určitý podiel na znižovaní početnosti orlej populácie. Medzi ne patria pády hniezd pri silnom vetre, usmrtenia bleskom, zranenia pri love, vypadnutia mláďat z hniezd, ničenie znášok krkavcami, predátori a extrémne nepriaznivé klimatické podmienky.