Návrat orla skalného do Moravskoslezských Beskyd

V celej Európe dodnes hniezdi okolo 5500 jedincov orla skalného. Jedinými krajinami, odkiaľ orly skalné pričinením človeka ako hniezdny druh celkom zmizli, sú Írska a Česká republika. V Írsku už od roku 2001 úspešne prebieha repatriačný projekt, ktorého cieľom je navrátiť tento druh do írskej prírody. Čechy a Morava boli v minulosti domovom dvoch druhov veľkých orlov, orla morksého a orla skalného. Orol morský hniezdil naposledy v južných Čechách (do konca 19. storočia) a na južnej Morave (do začiatku 20. storočia), až kým nebol vyhubený človekom. Po úspešnej repatriácii v rokoch 1979 až 1984 bol ako hniezdny druh do českej prírody prinavrátený a jeho populácia dalej rastie.

 

V Českej a Slovenskej republike od roku 2006 bol  realizovaný cezhraničný projekt pod názvom „Návrat orla skalného do Českej republiky“. Jeho cieľom je návrat viac ako 100 rokov vyhubeného orla skalného do prírody. Projekt v Českej republike vykonáva Základná organizácia Českého zväzu ochrancov prírody (ČSOP) Nový Jičín – Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy v Bartošoviciach na Morave. Na českej strane na projekte spolupracovala ZOO Ostrava, Správa chránenej krajinnej oblasti Beskydy a Lesy ČR. Do spolupráce na Slovenskej strane sa zapojila Štátna ochrana prírody SR, mimovládna organizácia Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu z Čadce a Záchranná stanica a Ekocentrum v Zázrivej.

Stručná história projektových aktivít

Do roku 2014 bolo celkovo vypustených 22 orlov skalných, ktoré boli odobraté z hniezd orlov skalných zo Slovenska. Za účelom záchrany mláďat sa odoberali mladšie mláďatá, ktoré by v dôsledku kainizmu (zabitia starším, silnejším súrodencom) s najväčšou pravdepodobnosťou na hniezdach neprežili.

V roku 2010 sa dostavil prvý významný úspech, kedy orol Dávid a orlica Filoména vytvorili pár a zahniezdili v oblasti Moravskosliezskych Beskýd. Hniezdenie bolo, z neznámych príčin, neúspešné.

V roku 2011 sa o zahniezdenie opäť pokúsili Dávid a Filoména, ale boli neúspešní. Na Slovensku, v Strážovských vrchoch, zahniezdila orlica Cecilka so samcom z voľnej prírody a úspešne vyviedli prvé mláďa v histórii projektu.

V roku 2012 zahniezdila Cecilka a mala dve mláďatá, z ktorých mladšie z dôvodu kainizmu neprežilo. Neskôr zmizlo z hniezda z neznámych príčin aj druhé mláďa. V Štiavnických vrchoch bol zistený pokus o zahniezdenie orlice Anče, ktorá bola vypustená v prvý rok realizácie projektu v roku 2006. Hniezdenie bolo neúspešné z dôvodu pádu hniezda zo stromu počas hniezdenia.

Dávid a Filoména zo severnej Moravy z neznámych dôvodov z hniezdnej lokality zmizli.

V roku 2013 úspešne zahniezdil nový pár divých orlov zo Slovenska v hniezde na jedli, ktoré zostalo po Dávidovi a Filoméne. Nový pár je vytvorený zo samca a samice, ktorí boli označení v rámci projektu na hniezdach v roku 2009 v národnom parku Malá Fatra a v NP Nízke Tatry. Prvýkrát, viac ako po 100 rokoch, na území Českej republiky úspešne vyhniezdili orly skalné a vyviedli jedno mláďa.

V roku 2013 a 2015 sa pokračuje v  aktivitách na slovenskej aj českej strane s tým, že sa projekt rozšíril aj o manažment ďalších vzácnych a chránených druhov, a to kuvika plačlivého a plamienky driemavej.