ALCEDO

Občianske združenie Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu, vzniklo s cieľom rozvíjať aktivity súvisiace s ochranou prírody a environmentálnou výchovou predovšetkým v regióne Kysúc.
K aktivitám združenia patrí ochrana a výskum prírody a voľne žijúcich živočíchov, ekovýchova, tvorba náučných chodníkov.