ALCEDO

Stručná inoformácia o organizácii:

  • Občianske združenie Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu, vzniklo 3. marca 2004, s cieľom rozvíjať aktivity súvisiace z ochranou prírody a environmentálnou výchovou predovšetkým v regióne Kysúc (okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto). V priebehu svojej päťnásťročného pôsobenia sa zúčastnilo na veľkom množstve aktivít. Spolupracovalo na viacerých úspešných regionálnych projektoch, ako je vybudovanie nadregionálneho náučného chodníka Javorníky v rámci projektu „Parky a ekonomika“, Monitoring a manažment orla skalného na Slovensku, na úspešnom projekte „Návrat orla skalného do ČR, mapovaní a monitoringu vtáctva. Členova OZ Alcedo sa systematicky zaoberajú prednáškovou činnosťou pre žiakov a študentov, spolupracovali na viacerých výstavách, publikáciách, venujú sa ochrane a prikrmovanie vtáctva a pod. Celkovo sme realizovali 5 medzinárodných projektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ a desiatky regionálnych projektov.

  • Sídlo: 023 51 Raková 1351

  • Právna forma: Občianske združenie

  • Kontakt: 00421911503012

  • E-mail: alcedo.ky@gmail.com