Medzinárodná spolupráca

V roku 1999 a 2000 sa v spolupráci s Komitétom na ochranu orlov (KOO) v Poľsku realizoval poľsko-slovensko-ukrajinský projekt „Ochrana orlov v Karpatoch“, ktorý bol zameraný na ochranu orla skalného a orla krikľavého v Karpatoch.
V roku 2005 začala spolupráca so správou NP Gesause v Rakúsku na mapovaní a monitoringu orlov skalných na území národného parku. Na území národného parku a v jeho bezprostrednom okolí bolo celkovo zistených 8 párov orlov skalných, spolupracovalo sa pri dizajnovaní a realizácii kamerového systému a vykonaný bol návrh manažmentu populácie orlov v národnom parku.
Od roku 2006 do súčasnosti, sa vykonávajú spoločné česko-slovenské projekty zamerané na znovuobnovenie populácie orlov skalných na území Českej republiky., ktoré je možné zastrešiť pod názov „Návrat orla skalného do ČR“.
V roku 2010 bola vykonaná návšteva v NP Soomaa v Estónsku, kde sa spolupracovalo na kontrolách hniezd orlov skalných vo veľmi zaujímavých, odlišných biotopoch a typoch krajiny ako u nás na Slovensku.