Potrava

Nevyhnutnou podmienkou pre dlhodobé prežívanie orlov sú loviská s dostatkom potravy. Predstavujú ich rozsiahle horské lúky a pasienky alebo plochy neobhospodarovanej pôdy a lesné rúbane. Orly uprednostňujú priestory málo navštevované ľuďmi, vzdialené od väčších sídiel a rušných ciest.
Vretenica ako potrava pre orlíča
Orol skalný sa živí predovšetkým cicavcami a vtákmi, občas loví hady a žaby. Vtáky tvoria 20 až 70 % jeho potravy, cicavce 20 až 80 %. Potravu orla skalného v letnom období prevažne tvoria živé zvieratá, naproti tomu v zimných mesiacoch hlavnou časťou potravy sú zdochliny, čím plní dôležitú sanitárnu funkciu. S obľubou zbiera na poliach a lúkach usmrtené vtáky a cicavce, hlavne zajace a srnčatá pri kosbách kombajnmi a veľkými kosačkami.

Orol skalný preferuje malé zvieratá alebo zvieratá strednej veľkosti, ako sú kuny, lasice, zajace, mláďatá líšky, srnčatá, kamzíčatá, svište a podobne. Taktiež poľuje na túlavé mačky a psy.

Medzi vtáky dominujúce v potrave orla patria predovšetkým jedince strednej veľkosti ako napríklad kurovité a krkavcovité vtáky, myšiak lesný, sokol myšiar a sovy.

Hlavný spôsob lovu je prelietavanie a skúmanie loviska vo výške približne 30-100 m a po spozorovaní koristi náhly útok a jej uchopenie silnými, ostrými pazúrmi. Druhý spôsob je útok na korisť z vyvýšeného utajeného miesta, odkiaľ orol sleduje krajinu okolo seba aj niekoľko hodín. Korisť chytá hlavne na zemi, vtáky za letu alebo počas odletu zo zeme.

Vyskytujú sa orly, ktoré sa špecializujú aj na lovenie väčších cicavcov. Hniezdiace páry, ktoré žijú spolu trvale počas celého života, spravidla lovia vo svojom teritóriu spoločne.
Pestrý výber potravy (zľava): hraboš, lasica, mačka, noha kačice
Veľa útokov je neúspešných. U mladých vtákov sa len približne každý desiaty končí úspechom. Staršie orly, približne od 4. roku života, sú skúsenejšie: už jeden z troch útokov je úspešný.