Krúžkovanie

Každé mláďa je potrebné označiť – okrúžkovať. Na nohu sa špeciálnymi kliešťami nasadí ornitologický alebo špeciálny krúžok, ktorý orlovi zostane na celý život a tým je jednoznačne identifikovateľný. Farebný alfanumerický krúžok možno odčítať s výkonným ďalekohľadom aj na väčšiu vzdialenosť. Krúžkovanie prebieha zväčša v druhej polovici júna. Osoby, ktoré vykonávajú túto činnosť, musia mať výnimku MŽP SR.

Zároveň sa odoberie mláďaťu vzorka krvi pre analýzu DNA, ktorá je nevyhnutná pre genetický výskum orlej populácie. Pri kontrolách je na hniezdach a v ich okolí nájdené množstvo pier z dospelých orlov, z ktorých sa taktiež vykonáva analýza DNA. Mikročipy sú elektronické zariadenia veľkosti špičky prepisovacieho pera a slúžia na identifikáciu jedinca napríklad v prípade, že prišiel o krúžok. Do tela sa implantujú pomocou aplikátora a pre mláďa sú neškodné. Na výkon týchto činností je nutné mať špeciálne veterinárne oprávnenie a výnimku MŽP SR.