Ohrozenia

Ohrozenia orla skalného, ale aj iných druhov, môžeme deliť na ohrozenia spôsobené človekom – priame a nepriame, a ohrozenia antropogénneho charakteru, pôsobením prírody.

Človek orla skalného ohrozuje priamo – prenasledovaním, vykrádaním hniezd, trávením a pod, alebo nepriamo – ničením hniezdist a lovísk, chemizáciou krajiny, stĺpmi smrti.