Projekt Návrat orla skalného do Českej republiky

V Českej a Slovenskej republike od roku 2006 bol  realizovaný cezhraničný projekt pod názvom „Návrat orla skalného do Českej republiky“. Jeho cieľom je návrat viac ako 100 rokov vyhubeného orla skalného do prírody. Projekt v Českej republike vykonáva Základná organizácia Českého zväzu ochrancov prírody (ČSOP) Nový Jičín – Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy v Bartošoviciach na Morave. Na českej strane na projekte spolupracovala ZOO Ostrava, Správa chránenej krajinnej oblasti Beskydy a Lesy ČR. Do spolupráce na Slovenskej strane sa zapojila Štátna ochrana prírody SR, mimovládna organizácia Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu z Čadce a Záchranná stanica a Ekocentrum v Zázrivej.