Monitoring

Pre zabezpečenie aktívnej ochrany hniezdiacich orlov je nevyhnutné najskôr lokalizovať hniezdo. Počas hniezdenia sa potom vykoná fyzická kontrola, pri ktorej sa uskutočnia všetky potrebné aktivity (krúžkovanie, odber krvi, fotodokumentácia…)

Monitoring sa robí najmä opticky ďalekohľadom zo šetrnej vzdialenosti (aj niekoľko 100 metrov) tak, aby prítomnosť človeka nenarušila život orlov. Je to časovo a finančne najnáročnejšia a zároveň najdôležitejšia súčasť ochranárskych aktivít, významná pre ďalší manažment orlej populácie.