Stráženie hniezd

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia museli profesionálni a dobrovoľní ochranári pristúpiť k fyzickému stráženiu hniezd, z dôvodu častého vykrádania vajec a mláďat. Tieto boli rôznymi spôsobmi legalizované, vyvážané do zahraničia a predávané hlavne na sokoliarske účely. Spočiatku sa strážilo v provizórnych podmienkach s nedostatkom vhodného vybavenia, postupne sa však celý systém stráženia zdokonaľoval. V súčasnosti je na Slovensku strážených niekoľko hniezd za pomoci priemyselnej televízie, ktorá umožňuje nepretržité sledovanie hniezdenia bez toho, aby orly boli vyrušované. Okrem toho, že hniezdo je pod neustálym dohľadom a teda je dobre zabezpečené, počas stráženia získame množstvo cenných poznatkov z hniezdenia orlov. Za obdobie 15 rokov bolo prichytených niekoľko páchateľov pri pokuse o vykradnutie hniezda, najmä z radov sokoliarov. V troch prípadoch boli páchatelia právoplatne odsúdení.