Ohrozenie – človek

Prenasledovanie orla skalného človekom

Na konci minulého storočia, ale aj v súčasnosti je zistených veľa prípadov vyberania vajec alebo mláďat z hniezd, ako i strieľanie mláďat a dospelých vtákov a tiež likvidácia otrávenými návnadami. Aktivity, ktoré zámerne spôsobujú likvidáciu alebo týranie vtákov označujeme pojmom „vtáčia kriminalita.“

Vykrádanie hniezd

Vykrádanie hniezd nielen orlov skalných patrí k závažným faktorom znižujúcim početnosť ich populácie. Každoročne sú zaznamenávané prípady ukradnutých znášok alebo mláďat. Tie sú potom nelegálne predávané do rôz

Pytliactvo

Ako smutný príklad z dávnej minulosti môže poslúžiť 41 preparovaných orlov skalných z Oravy z rokov 1861 – 1902, alebo terchovský lesník Fuchs, ktorý počas svojho 31 – ročného pôsobenia vo Vrátnej ulovil 28 starých orlov skalných, čiastočne priamo na hniezde, vo väčšej miere v železách. Bohužiaľ, aj v súčasnosti sú často registrované prípady zastrelených orlov, dokonca bol zaznamenaný aj prípad zástrelu mláďaťa na hniezde na východnom Slovensku.

 

Vyrušovanie na loviskách a hniezdiskách

Budovanie lesných ciest, chatových oblastí a stredísk cestovného ruchu v horských oblastiach, ako i rozvoj horskej turistiky či paraglajdingu a spolu s tým súvisiace prenikanie človeka do posledných zachovalých častí prírody, je pre orla dôvodom na opustenie takýchto lokalít. Veľmi vážnym ohrozením sú lesné práce v blízkosti hniezd, ktoré sú príčinou vyšších strát počas hniezdenia. Na základe dlhodobého sledovania orlov skalných na Slovensku sa zistilo, že práce súvisiace s obhospodarovaním lesov sú príčinou 15 % strát počas hniezdenia. Taktiež sú čoraz častejšie zaznamenávané prípady opustenia znášky spôsobené amatérskymi filmármi a fotografmi.
Zachladnutá znáška vplyvom športových aktivít na Muránskej planine
Hniezdo opustené následkom častých preletov paraglaidistov, východné Slovensko