Rodičovská infanticída

Obsadené hniezdo orla skalného bolo monitorované kamerovým systémom v období od 25.03. do 06.08.2004. Kamera bola umiestnená približne 14 m od hniezda a prenášala video signál do krytu s video nahrávačom a monitorom asi 1900 m od hniezda. Dňa 25.05.2004 dvaja strážci monitorovali hniezdo s dvoma mláďatami od 04:22 do 20:58 hod. Mláďatá boli vo veku 10 a 7 dní.

Počas dňa staršie mláďa pomerne často agresívne napádalo mladšie mláďa (kainizmus). Okolo 20:00 hod., po perióde asi 1 hod. a 35 min. pozorovania a čistenia prachového peria mláďat, samica zobákom uchopila mladšie mláďa za chrbát a presúvala ho z jednej strany hniezda na druhú. Potom nasledovalo trhanie živého mäsa z mláďaťa a kŕmenie staršieho súrodenca.

Po skŕmení približne štvrtiny tela mláďaťa po asi 10:23 min, samica prikryla zvyšok tela vetvičkou a začala zahrievať staršie mláďa. Samica nebola pozorovaná konzumovať mäso z mladšieho mláďaťa. Samica zostala na hniezde do nasledovného rána. Po tejto udalosti hniezdenie pokračovalo normálne a staršie mláďa úspešne vyletelo 02.08.2004. Pozorované správanie je vysvetliteľné dvomi hypotézami.

Prvá hypotéza predpokladá, že samica bola deviantná. Toto je možné z časti vyvrátiť dlhodobým intenzívnym sledovaním hniezdenia tohto páru od roku 1995 a infanticída bola dokumentovaná len raz, ale nemožno ju vylúčiť v dvoch ďalších rokoch hniezdenie kedy z hniezda zmizlo jedno mláďa.

Druhá hypotéza, predpokladá, že infanticída bola spôsobená nedostatkom potravy a samica sa pokúsila zabitím mláďaťa zachrániť staršie mláďa. Túto hypotézu podporuje veľmi nízka celková biomasa prinesenej potravy v kritickom období.