Ako nám pomôcť?

Aj králi potrebujú pomoc

Ak sa rozhodnete finančne prispieť alebo nám venujete 2 % Vašej dane, pomôžete pri záchrane týchto magických tvorov, prostredníctvom našich ekovýchovných a vzdelávacích aktivít. Veríme, že vďaka Vašej ochote pomôcť, budú dravé vtáky aj naďalej krúžiť vo výšinách a v utajených lesoch budú odchovávať svoje potomstvo.
Budúce generácie Vám zato možno raz budú vďačné…

Prijímateľ pre 2% dane:

IČO: 37811231
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Sídlo-ulica: Dolina
Číslo: 61
PSČ: 027 05
Obec: Zázrivá