Záchranná stanica Zázrivá

Záchrana a rehabilitácia dravcov patrí medzi významné činnosti praktickej starostlivosti RPS. Preto za pomoci sponzorov a Priatelov Národného parku Malá Fatra RPS dobudovala rehabilitačnú stanicu v Zázrivej. Táto plní poslanie záchrannej stanice pre poranené a vysilené dravce. V tomto zariadení sa sústreďujú dravce hlavne z oblasti Oravy, Liptova, Turca, Kysúc a Považia. Liečia sa tu zlomeniny končatín, vnútorné poranenia a iné zranenia. Taktiež sa poskytuje starostlivosť pre mláďatá vypadnuté z hniezd a vyhladované alebo vysilené vtáky.
Priestory záchrannej rehabilitačnej stanice v Zázrivej

Dravce sú aj napriek svojej majestátnosti veľmi zraniteľné. Číhajú na ne rôzne nebezpečenstvá, ako hlavne strety s človekom, ale aj prirodzené ohrozenia. Medzi najvážnejšie príčiny zranení patria kolízie na elektrických vedeniach, poranenia pytliakmi, nárazy do automobilov a otravy. Mimoriadne zraniteľné sú mláďatá, ktoré po vyletení častokrát hynú od hladu a vysilenia.
Kuvičok vrabčí a pár myšiakov lesných v rehabilitačnej stanici v Zázrivej

Na začiatku každý jedinec absolvuje veterinárnu prehliadku, a na základe diagnózy sa podrobí potrebnému zákroku, alebo liečbe. Keď sa podarí vtáčieho pacienta dostať do dobrého zdravotného stavu, vypustíme ho späť do voľnej prírody v oblasti jeho nájdenia.
Vyšetrenie orla skalného vo veterinárnej ambulancii Zisťovanie poranenia kuvička vrabčieho po nájdení
Zrehabilitovaný jastrab lesný pred vypustením Vypúšťanie myšiaka lesného späť do prírody

Rehabilitácia má význam nielen pre samotné liečenie dravcov, ale aj mimoriadny etický a výchovný charakter. Veľa hovorí o vzťahu človeka a našich ľudí k životu ako takému. Ako sa má postarať človek o seba, keby sa nevedel postarať o život okolo seba.
Živý tvor zaujme najmä deti Súčasťou rehabilitácie je aj ekovýchova
Záchranná a rehabilitačná stanica v Zázrivej funguje na dobrovoľníckej báze a nebola by možná bez pomoci ľudí a organizácií, ktorí prispievajú na jej prevádzku. Na rehabilitácii sa podieľa viacero spolupracovníkov z RPS a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Všetkým, ktorí nám pomohli, ďakujeme.

Najčastejšie typy príčin pobytu dravcov v rehabilitačnej stanici

Poškodenie tkaniva vplyvom elektrického výboja po kolízii s el. vedením 22kv.
Myšiak lesný s poranením končatín na elektrickom vedení
Zlomeniny končatín po nárazoch do líniových bariér v krajine (el.vodiče, drôtené oplôtky, sklenené tabule..) alebo pri stretoch s automobilmi
Sova lesná s fixovanou zlomeninou nohy
Otrasy hlavy a strata motoriky po nárazoch
Jastrab krahulec po náraze do okna, neschopný pohybu
Vyhladovanie a dehydratácia organizmu dlhodobejšou neschopnosťou loviť
Silne dehydrovaný a vyhladovaný sokol sťahovavý
Zranenia spôsobené predátormi
Sova lesná s otvoreným zranením po útoku psa
Postrelenie strelnými zbraňami
Orol skalný zasiahnutý projektilom z brokovnice
Otravy jedovatými látkami
Priotrávený sokol lastovičiar
Choroby – zápaly pľúc, aspergilóza
Orol skalný postihnutý zápalom vzdušných vakov
Vypadnuté mláďatá
Vypadnuté mláďa sokola myšiara