Stĺpy smrti

Stĺpy 22 kV elektrického vedenia tvaru „T“ predstavujú vážnu ekologickú hrozbu. Každý rok v dôsledku kolízie s vedením vysokého napätia hynie veľké množstvo vtákov rôznych druhov, vrátane orlov skalných.

K úrazu elektrickým prúdom dochádza v momente, keď vták prepojí krídlami alebo nohami vodič so železnou konzolou. Vtedy jeho telom prechádza elektrický prúd a vzniká výboj, ktorý buď vtáka ihneď usmrtí alebo zmrzačí, na následky čoho potom hynie.

Z minulosti je známy prípad z predhoria Chočských vrchov, kde na jednom stĺpe zahynuli súčasne dve orlie mláďatá tesne po opustení hniezda.
Elektrické vedenie 22 kV – smrť číha všade
Toto mláďa našlo smrť na elektrickom vedení krátko po opustení hniezda, východné Slovensko
Dve zahynuté mláďatá, Chočské vrchy