Výskum a ochrana

Najdôležitejšou aktivitou ktorú sme realizovali, je projekt Návrat orla skalného do Moravskoslezských Beskyd.